Wat doet Morgen Zonder Zorgen?

Wat is het bedrijf Morgen Zonder Zorgen?

Vanuit Eemnes zijn wij een formule gaan ontwikkelen om financiële problemen  te kunnen regelen. Daarnaast zullen wij bij het ervaren van financiële moeilijkheden door hulpvragers de mogelijkheden bespreken en de weg naar (een) oplossing(en) aanreiken.  Het doel is om te komen tot een  stabiele financiële situatie zonder financiële tekorten oftewel een Morgen Zonder Zorgen. Dit is meteen de naam van het bedrijf.

Morgen Zonder Zorgen houdt zich bezig met de zorg voor de  financiële administratie van particulieren in de vorm van:

beschermingsbewindvoering, budgetbeheer, budget- begeleiding en administratieve begeleiding.

Advies over (problematische) schulden of het bespreken van mogelijkheden om uw inkomen te vergroten door middel van de voorzieningencheck kan ook een optie zijn.

Voor afspraken/ consulten kunt u zich aan melden via onderstaand e mailadres of via het mobiele telefoonnummer. Ook voor een vrijblijvend gesprek kunt u een afspraak maken. Tijdens dit gesprek kunt u  o.a. vragen stellen over de informatie uit de folder of van de website.

De mogelijkheden, vormen en inhoud van financiële  dienstverlening, de kosten en vergoedingen kunnen tijdens dit gesprek worden doorgenomen.

Voor elke vorm van financiële dienstverlening zal een contract en bij enkele vormen van dienstverlening zal zo nodig een stappenplan worden opgemaakt.

Eventueel kan in een voor-intakegesprek de vorm van dienstverlening nader worden besproken en bepaald.

Naast bewindvoering en budgetbeheer:

UNIEK

Heeft u of uw familielid de behoefte om weer  financieel zelfstandig te worden?

Uniek is onze formule dat wij na een intakegesprek inspringen op de kwaliteiten van de hulpvrager, gericht op maximale financiële zelfstandigheid van de hulpvrager. Wanneer u behoefte heeft om zelfstandig de eigen financiën (weer) te kunnen gaan doen, zal  fasegericht budget- begeleiding kunnen worden geven.
Wanneer u als klant weer voldoende inzicht en overzicht heeft kunt u de financiën geleidelijk weer zelf overnemen.