Wie zijn wij ?

Er werken bij Morgen Zonder Zorgen twee bewindvoerders:

Wilma van den Hoff en Elise de Boer

 

Wilma van den Hoff

Ik ben Wilma  van den Hoff en heb mij door kennis en ervaring in mijn loopbaan gericht op de financiële dienstverlening op sociaal gebied.

Ik verricht werkzaamheden op het gebied van:

beschermingsbewind en mentorschap.

advies d.m.v financiële analyse en – beheer en op het gebied van schuldhulpverlening

begeleiding in administratie voeren en budgetteren

Achtergrond:

Na 20 jaren ervaring in de zorg, heb ik mij omgeschoold in een opleiding in de Sociale Dienstverlening. Deze opleiding heb ik gevolgd aan de Hoge School In Holland te Utrecht. Met deze kennis ben ik eerst als reïntegratiespecialist voor langdurig werklozen aan de slag gegaan. Vervolgens heb ik bij vier gemeenten in Nederland  de Wet Werk en Bijstand uitgevoerd op Sociale Zaken als klantmanager Werk en Inkomen en als klantmanager schuldhulpverlening.  Als schuldhulpverlener  heb ik daarna gewerkt met mensen in de crisisopvang, dak- en thuislozen, mensen die  afhankelijk zijn van de bijstand, WAO, WIA of WW en met chronisch gehandicapten, mensen die te maken hebben met PGB.

Mijn motivatie:

In deze functies merkte ik al snel dat  het voor velen moeilijk is om rond te komen met het beschikbare inkomen. Daarbij komt dat er veel van mensen gevraagd wordt om aan eisen, wetten en regels te kunnen voldoen. Hierdoor ben ik mij gaan richten op het  adviseren en helpen bij financiën.

Ik ben in het bezit van diverse certificaten, mede op het gebied van bewindvoering en schuldhulpverlening.

Om kennis en kwaliteit uit te breiden en te optimaliseren op het gebied van bewindvoering heb ik een opleiding gevolgd.

Ik heb inmiddels vijftien jaren ervaring in het werken met financiën, schuldenregelingen en Sociale Zekerheidswetgeving.

 

Elise de Boer

Ik ben Elise de Boer en ben na een afgeronde HBO-opleiding gestart als bewindvoerder. Ik heb een gecertificeerde opleiding afgerond in  2012.

Ik verricht werkzaamheden op het gebied van:

beschermingsbewind en mentorschap.

advies d.m.v financiële analyse en – beheer en op het gebied van schuldhulpverlening

begeleiding in administratie voeren en budgetteren